W dzisiejszych czasach prowadzenie samochodów jest nieodłącznym elementem życia codziennego, i wszyscy co chcą otrzymać prawo do legalnego uczestnictwa w ruchu drogowym powinien zrobić kurs i zdać sprawdzian na prawo jazdy Szczecin. Aby wziąć udział w prowadzonym nauczanym poprzez ośrodek szkoleniu na prawo jazdy, trzeba wybrać się do ośrodkazarejestrować się i wysłać opinie lekarskie. Aby otrzymać orzeczenie lekarskie o braku niedogodności do posiadania dokumentu, trzeba wybrać się doktora, uprawnionego do przeprowadzania badań dla kandydatów na kierowców. Tacy lekarze bywają dostępni w każdej państwowej albo prywatnej instytucji. Gdy lekarz stwierdzi problemy zdrowotne, niedopuszczające potencjalnego kierowcę to badany nie dostanie orzeczenia i nie będzie mógł ubiegać się o prawo jazdy Szczecin. Od czasu do czasu doktor stwierdza komplikacje chorobowe, takie jak np. krótkowzroczność czy zaburzenia widzenia w dzień - wtedy kandydat otrzymuje oświadczenie z odpowiednimi uwagami np. wymogiem jazdy w soczewkach, albo tylko przy świetle jasnym. Ośrodek przygotowywuje osoby ubiegające się o prawo jazdy Szczecin pojazdami w poprzez nie zagrażający bezpieczeństwu i układowi ruchu. Szkolenie podzielone jest na część praktyczną i część teoretyczną. . Kandydaci ubiegający się o prawo jazdy poszczególnych kategorii mają odmienna możliwość zajęć teoretycznych i praktycznych, zależnie od decyzji nauczyciela. Ilość czasu nie może być jednakże mniejsza niż 30 godzin. Każdy kierowca ma podzielony egzamin na dwie części a mianowicie na egzamin teoretyczny i praktyczny. Egzamin teoretyczny składa się z maksymalnie 18 pytań testowych działu przepisów ruchu drogowego, zagadnień specjalistycznych oraz zasad udzielania pierwszej reanimacji. wśród trzech kryteriów odpowiedzi (A,B,C) zgodne mogą być: jedna, dwie lub trzy odpowiedzi. Opuszczenie chociaż jednej prawidłowej albo wybranie błędnej odpowiedzi uznaje się za błąd przez co egzamin uważa się nie zaliczony dlatego wskazane jest aby było 100 procent prawidłowych odpowiedzi. Sprawdzian praktyczny na prawo jazdy Szczecin również składa się z dwóch części - manewrów na odpowiednim placu i jazdy po mieście. Aby go zaliczyć, trzeba pozytywnie zaliczyć wszystkie etapy. W przypadku pozytywnej oceny z manewrów i złej z jazdy w ruchu miejskim, kandydat zobowiązany jest do kolejnego zaliczenia obydwu elementów kursu. Po skończeniu kursu praktycznego Ośrodek Szkolenia Kierowców zawiadamia o wyniku egzaminu, gdy wynik jest negatywny ośrodekmówi przyczyny jego zdobycia oraz przekazuje osobie zdającej wypełniony druk przebiegu testu praktycznego. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny kursant poprzez urząd powinien odebrać od dobrego organu władzy dokument dający legalne uczestnictwo odpowiednimi pojazdami w ruchu drogowym.