Krajowy system oferuje ogromnie duży wybór kursów zajmującymi się naliczaniem zasobów ludzkich. Szkolenie kadry i płace od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w innych działach i chcieliby nauczyć się, pogłębić lub uaktualnić wcześniej nabytą wiedzę z dziedziny kadr i płac. Cechą charakterystyczną szkoleń oferowanych na rynku jest charakter przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie mocnych podstaw do podjęcia pracy w działach kadry i płace bez przymusu dodatkowego zdobywania zagadnień w danym zakresie. Osobom nie posiadającym wcześniej styczności z działem kadr i płac proponowane są intensywne kursy obejmujące wiele godzin praktyk i teorii. W większości szkoleń kursu kadry i płace osoby otrzymują wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe czyli książkę "Prawo pracy" oraz: akty prawne, takie jak: ustawy, rozporządzenia, komunikaty dotyczące prawa pracy, urlopów, zasiłków, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych dodatkowo dostają Kodeks pracy oraz zadania i przykłady z "życia Kadrowca" a także realistyczną dokumentację kadrową i płacową oraz programy komputerowe na których ćwiczą zdobytą wiedzę teoretyczną. Zazwyczaj wszystkie materiały są wliczone w cenę szkolenia. Uczniowie nauczają się na programach księgowych. Zazwyczaj program jest dołączony wraz z rozgałęzionym zestawem elementów płacowych. Wbudowany w program interfejs pozwala na pełną swobodę w określaniu kolejnych elementów kadrowych, składników wynagrodzeń i ich naliczeń, wraz z formułami ustalającymi zależności od czasu i stażu pracy, absencji, albo też danych zapisanych w ewidencji kadrowej. Oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej udostępnia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, właścicieli oraz posiada pełną gamę raportów przesyłania danych dokumentów składanych do ZUS i deklaracji podatkowych. Oprogramowanie posiada funkcje zbiorczego wprowadzania danych, które łatwo przyspieszają wpisanie danych dla niektórych grup podatników. Większa ilość oferowanych kursów kadry i płace oferuje ponad 60 godzin zlekcji praktycznych z zakresu rachunkowości na których ćwiczą poruszanie się po programach finansowych. Warsztaty te określają autentyczne zdarzenia kadrowe gdyż pracuje się na prawdziwych dokumentach opartych na prawdziwych firmach. Niektóre firmy szkoleniowe dają do dyspozycji prywatne stanowisko komputerowe podczas odbywania całego szkolenia. Wykładowcami w placówkach są osoby z wykształceniem wyższym Ekonomicznym lub po Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, albo po studiach podyplomowych lub doktoranckich o kierunku prawo pracy. Duża liczba nauczycieli zdobyło długoletnie doświadczenie w dziedzinie kadr i płac w spółkach z polskim albo zagranicznym kapitałem, w biurach rachunkowych albo agencjach pracy tymczasowej, dzięki czemu mają oni wiedzę z zakresu różnych branż, zdobytą na wielu płaszczyznach. Dobrze jest gdy ilość ludzi w grupie nie przekracza 12 uczniów gdyż daje to nauczycielom możliwość spokojnej pomocy osobom, które z jakimś działem materiału sobie nie radzą. Wykładowcy służą również pomocą w ramach konsultacji po lekcjach. Często prestiżowe kursy kończą się egzaminem, który obejmuje część praktyczną czyli zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik i e-PFRON oraz teoretyczną czyli pytania z Prawa Pracy i zasad naliczania wynagrodzeń. W przypadku szkoleń obejmujących tylko i wyłącznie części praktyczne, egzamin końcowy będzie dotyczył również tylko tego zakresu. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje dyplom z oceną oraz zaświadczenie ukończeniakursu wydawany na druku MEN. Na dyplomie wyszczególniony jest skrupulatnie zakres nabytych podczas kursu kryteriów wraz z odpowiadającą im ilością godzin. Taka wiadomość z pewnością będzie niezbędna dla przyszłego pracodawcy.