Szybkim sposobem odnalezienia zatrudnienia na niedługi okres czasu jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Wyjątkowo jest to kierowane uczniom, którzy chcą dorobić sobie przez krótki okres czasu, np. w wakacje. Dobra agencja pracy Wrocław jest pośrednikiem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem szukającym tymczasowej pracy. Pracownik zatrudniony przez agencję pracy Wrocław ma nie różniące się prawa jak inni zatrudnieni pracujący w miejscu jego zatrudnienia, może korzystać z wszelakich udogodnień socjalnych jakie posiadają inni pracownicy zatrudnieni w zakładzie w którym wykonuje pracę. Oczywiście pracownik ma dodatkowo obowiązki takie same jak inni pracownicy zatrudnieni w zakładzie oraz musi stosować się do poleceń szefów. Obowiązuje go również przestrzeganie regulaminu i zasad BHP ustalonych w zakładzie pracy. Przed zawarciem umowy o pracę agencja pracy Wrocław oraz pracodawca dokonują na piśmie ustaleń niezbędnych dla warunków zatrudnienia pracownika oraz uzgadniają, jakie obowiązki dotyczące wypłaty należności za podróż służbową oraz udzielania urlopu wypoczynkowego należą się pracownikowi. Umowa o pracę może być zmieniona w drodze dogadania się stron bądź wypowiedzenia powoda. Umowa traci ważność z upływem ustalonego pomiędzy zainteresowanymi okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz użytkownika Pracodawca nie powinien powierzyć pracownikowi innego zadania niż zawarta jest w umowie Po zawarciu umowy o pracę agencja wysyła zainteresowanego do pracy u pracodawcy. Obowiązki pracodawcy spoczywają zarówno na agencji, jak i na pracodawcy. Do agencji obowiązków należy rekrutacja, wstępne badania zdrowotne,zawiadomienie Urzędu Pracy o zatrudnieniu oraz zgłoszenie pracownika do ZUSu. W przypadku naruszenia przez pracodawcę umowy równego traktowania pracownik tymczasowy może dochodzić od agencji odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie zawarte w umowie o pracę. Chętnym, skierowanym do pracy na czas określony na podstawie umów prawa cywilnego, będzie przysługiwała z mocy ustawy ochrona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż zgodnie z ustawą kodeksu prawa obowiązek pracodawcy dotyczący przestrzegania przepisów bhp obejmuje także wszystkie osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Z uwagi na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej agencja pracy Wrocław współpracuję z firmami z poza kraju dlatego też może zaoferować polskim kandydatom pracę w krajach Unii. Dzięki temu kandydaci zdobywają potrzebne w aktualnych czasach doświadczenie, które pozwala na lepszą pozycją na polskim rynku pracy. W związku z wielką popularnością wyjazdów oferowanych poprzez agencję polscy kandydaci promowani są poza granicami naszego kraju jako dobrzy i bardzo pracowici. Oferty pracy skierowane są zarówno do osób będących na początku swojej kariery zawodowej jak i do kandydatów posiadających już doświadczenie czy też odpowiednie kwalifikacje. Z punktu widzenia pracodawcy agencja pracy Wrocław ułatwia znalezienie pracownika w czasach kiedy jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, np. w marketach w okresie świątecznym albo w sadach owocowych w okresie sezonowym.