W dobie czasu w jakim są problemy ze znalezieniem zatrudnienia gigantycznym zainteresowaniem zaczęły się cieszyć agencje pracy. Agencja pracy Łódź, czyli, która ma na celu znajdywanie zatrudnienia. W kraju wytypowane są cztery fundamentalne typy agencji pracy czyli pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, oraz doradztwa pracy. Potencjalni kandydaci którzy skorzystają z pośrednictwa dostają zatrudnienie poprzez pracodawcę, który płaci im wynagrodzenie. Mówi się o nich zwyczajnie "stałymi pracownikami", ponieważ z czasem podpisania umowy poprzez pracodawcę stają się pracownikami najemnymi stowarzyszenia, dla której pracują. Przedsiębiorstwo zatrudniające zatrudnia pracownika na zasadzie kontraktu, a jego pracę określa się tytułem "tymczasowej pracy agencyjnej" lub "pracą czasową". Osoby pracujące na takich warunkach otrzymują wynagrodzenie od agencji, a nie od organizacji, dla której pracują na polecenie agencji. Agencje Pracy Tymczasowej rozpoczynając współpracę z Klientem zawsze starają się dobrze poznać i zrozumieć wymagania danej firmy, aby móc zaproponować, jedne z ciekawszych| rozwiązania. Agencja pracy Łódź ma również bogatą bazę potencjalnych pracowników z wszelakich specjalizacji dlatego też mogą polecić swoim klientom pracowników jak najlepiej rozwiązujących ich wymagania. Wynagrodzenie wypłaca agencja w kwocie, i w sposób określony w umowie między agencją a pracownikiem. Dobrze jest je obliczać zgodnie z regulaminami obowiązującymi u pracodawcy użytkownika i informacjami o przebiegu pracy, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia. Pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń służbowych i czasu pracy obowiązującego u pracodawcy musi też dostosowywać się do nakazanego porządku pracy. Należy zwrócić uwagę, na to że użytkownik nie może dać pracownikowi tymczasowemu innej pracy niż zawarta w umowie. Umowa o pracę mogłaby ulec zmianie w drodze dogadania się stron albo wypowiedzenia, oraz rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na korzyść użytkownika. W przypadku pracownic w ciąży umowa nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Wcześniejsze zaniechanie umowy jest dopuszczalne w wyniku porozumienia stron, a mianowicie w przypadku natychmiastowego wypowiedzenia, albo ogłoszenia bankructwa lub likwidacji pracodawcy. Agencja pracy Łódź nie pobiera opłat za usługi założenia umów lub za zarejestrowanie pracownika w agencji i owy fakt jest pionierską przyczyna nowo narastającej mody w poszukiwaniu pracy poprzez agencje.